Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tarieven kinderopvang

De opvangkosten zijn afhankelijk van jullie inkomen. Jullie kunnen ook vooraf berekenen of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Uurtarief is voor 2018 € 5,25. Voor 2019 is dit ook € 5,25.

Bij ziekte van het kind wordt de eerste dag doorberekend en de 2e dag voor 50% doorberekend. Is het kind langer dan 2 dagen ziek, dan overleggen wij met de ouders. Wij kunnen natuurlijk niet onbetaald een kindplaats heel lang bezet houden, maar samen komen wij er wel uit.

Vakantie en vrije dagen worden doorbetaald. Voor vakantie en vrije dagen van de kinderen gelden speciale regels die vooraf met de ouders worden besproken en waar per kind/situatie aparte afspraken over worden gemaakt. Deze afspraken zijn als aanhangsel aan het contract terug te vinden. De meeste ouders rekenen 12 x per jaar af met het gastouderbureau. In principe worden alleen de uren niet in rekening gebracht als er 48 uur van tevoren is doorgegeven dat er geen opvang nodig is. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld door calamiteiten kunnen wij volstaan met 24 uur van tevoren en hiervan is bijvoorbeeld sprake bij overmacht. Vakanties die een week of langer duren bij voorkeur minimaal 1 week van tevoren doorgeven. Vakanties langer dan 1 week bij voorkeur 1 maand van tevoren doorgeven. Op die manier kan de plek indien nodig door noodopvang kinderen opgevuld worden voor de duur van de vakantie van de ouders.

Wij zijn 6 weken per jaar gesloten, waarvan 4 weken in de zomer periode.

De tarieven zijn inclusief eten en drinken (ontbijt en lunch) en tussendoortjes als fruit, crackers, koekjes en soepstengels. Bij dit bedrag zijn geen warme maaltijden inbegrepen. De ouderbijdrage wordt betaald door middel van een automatische incasso via het gastouderbureau.


Wij zijn maandag t/m vrijdag open van 6.30-18.00 uur.